Poprzedni obraz
Następny obraz

Teodor Axentowicz
Matka nad grobem syna
, 1915

To bardzo osobisty obraz, namalowany po śmierci najstarszego syna artysty. Filip Tomasz, student prawa UJ, zginął 24 sierpnia 1915 roku w bitwie w okolicach Łucka.