Poprzedni obraz
Powrót do strony galerii

Teodor Axentowicz
plakat II wystawy TAP "Sztuka"
, 1898
Muzeum Narodowe w Krakowie

Przykład działalności Axentowicza na polu grafiki. I tym razem jest to podobizna Aty Zakrzewskiej, portretowanej już na obrazach: Ruda i Wiosna. Towarzystwo Artystów Polskich "Sztuka" powstało w Krakowie w 1897 roku. Skupiało najwybitniejszych artystów polskich końca XIX i początku XX wieku. Jego założycielami byli m. in.: Axentowicz, Malczewski, Mehoffer, Wyczółkowski, Wyspiański.