Powrót do strony galerii
Następny obraz

Wlastimil Hofman
Koronacja Madonny
, 1908

Zainteresowanie Hofmana tematami religijnymi, a zwłaszcza wątkiem maryjnym, znajduje wyraz w całej jego twórczości. Tu przedstawił scenę koronacji Madonny, którą przeniósł w swojski krajobraz i której nadał liryczny, kameralny charakter. Madonna - dziewczyna w ludowym stroju - jest jakby częścią polnej kapliczki, a koronują ją rzeźbione drewniane figury Chrystusa i Boga Ojca. Świadkami tego wydarzenia jest tylko dwoje wiejskich dzieci. Mamy tu do czynienia z charakterystyczną dla artystów młodopolskich ludową stylizacją.