Poprzedni obraz
Powrót do strony galerii

Władysław Jarocki
plakat "Liberum Veto"
, 1903-1904

"Liberum Veto" to czasopismo satyryczne, poświęcone polityce, literaturze i sztuce, które ukazywało się w Krakowie, a potem we Lwowie w latach 1903-1905. Rysowali dla niego m.in. Kazimierz Sichulski, Karol Frycz, Jan Bukowski, Henryk Uziembło, Władysław Jarocki.