Poprzedni obraz
Następny obraz

Maurycy Lilien
Wygnanie z raju - ilustracja do Bücher der Bibel
, pocz. edycji Berlin 1908