Poprzedni obraz
Następny obraz

Maurycy Lilien
winieta w Bücher der Bibel
, pocz. edycji Berlin 1908