Poprzedni obraz
Następny obraz

Maurycy Lilien
ilustracja do psalmu 90 w Bücher der Bibel
, pocz. edycji Berlin 1908

Psalm 90. Błaganie Mojżesza, męża Bożego. Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką z pokolenia na pokolenie.