Poprzedni obraz
Następny obraz

Maurycy Lilien
ilustracja do Pieśni nad pieśniami w Bücher der Bibel
, pocz. edycji Berlin 1908