Poprzedni obraz
Następny obraz

Maurycy Lilien
Alegoria zaślubin
, projekt tkaniny, 1906
Muzeum Izraela w Jerozolimie

Ten niecodzienny projekt tryptyku na tkaninie wykonał Lilien na okoliczność 25 rocznicy zaślubin Davida Wolffsohna, szefa światowej organizacji syjonistycznej. Sceny przedstawiają (od prawej do lewej): wygnanie (postać proroka Jeremiasza, który przepowiedział zniszczenie Jerozolimy), żydowskie zaślubiny pod hupą (pan młody to asyryjski książę - znak starożytnego pochodzenia narodu żydowskiego), wybawienie (dzięki syjonizmowi).