Poprzedni obraz
Powrót do strony galerii

Maurycy Lilien
Żyd z dzieckiem

Lilien pozostał przede wszystkim Żydem. Był aktywnym uczestnikiem ruchu syjonistycznego. Kilka razy wyjeżdżał do Palestyny: w 1906, 1910, 1914 r. Współtworzył szkołę sztuk pięknych i rzemiosł Besaleel w Jerozolimie i krótki czas w niej wykładał. Tematyka żydowska jest w jego twórczości dominująca.
Ta grafika pod względem artystycznym bliska jest estetyce Warsztatów Wiedeńskich.