Poprzedni obraz
Powrót do strony galerii

Józef Mehoffer
Vita somnium breve
, 1904
Muzeum Narodowe w Krakowie

Witraż ten został przez Mehoffera zaprojektowany dla pracowni witraży Stanisława Gabriela Żeleńskiego, mieszczącej się w Krakowie, przy ulicy Krasińskiego 23. Łaciński tytuł znaczy: życie krótkim snem. U szczytu kompozycji anioł otacza pięknymi, barwnymi skrzydłami trzy postaci młodych kobiet. Odczytuje się, że są to personifikacje malarstwa, rzeźby i architektury. Dół witraża zajmuje leżąca postać zmarłej kobiety. U jej głowy artysta umieścił czaszkę ludzką, opartą na dłoni. Mimo wanitatywnych treści dzieło utrzymane jest w nasyconej, pogodnej kolorystyce.