Poprzedni obraz
Powrót do strony galerii

Edward Okuń
Plan Egiptu
(ilustracja do Faraona), 1914
Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie