Poprzedni obraz
Następny obraz

Edward Okuń
Zwycięzca
, 1910
Muzeum Narodowe w Poznaniu