Poprzedni obraz
Następny obraz

Jan Rembowski
Portret Aliny Glassowej
, pocz. XX w.
Muzeum Narodowe w Warszawie

Alina Bondy-Glassowa była malarką i kolekcjonerką sztuki. Rembowskiego poznała w 1906 r. Znajomość musiała być serdeczna, bo artystka została matką chrzestną jego córki, Hanny. Pozostawała też pod wpływem Rembowskiego jako malarka.