Poprzedni obraz
Następny obraz

Jan Rembowski
Pochód dzieci góralskich
, 1908-1912
Muzeum Narodowe w Krakowie