Poprzedni obraz
Powrót do strony galerii

Jan Rembowski
Pochód górali
, 1908-1912
Muzeum Narodowe w Krakowie