Poprzedni obraz
Następny obraz

Jan Rembowski
Pieśń wojenna
, 1901

Zanim Rembowski został malarzem, próbował rzeźbić. Tą płaskorzeźbą, znaną z reprodukcji w prasie, debiutował w warszawskim salonie Krywulta.