Poprzedni obraz
Następny obraz

Jan Rembowski
Alegoria zimy
, 1918-1922
Muzeum Narodowe w Warszawie