Poprzedni obraz
Następny obraz

Kazimierz Sichulski
Pokłon Trzech Króli
, 1913
Muzeum Narodowe w Warszawie

Sichulski często wykorzystywał formę tryptyku do przedstawiania scen sakralnych wcale nieprzeznaczonych do umieszczenia w ołtarzu. Madonna w centralnej części jest w stroju ludowym. Postaci w lewej części to personifikacje Polski i Litwy, w części prawej przedstawiona została Ruś. Wszystkie obwiedzione konturem, w szalenie dekoracyjnych strojach. Kwintesencja secesji.