Poprzedni obraz
Następny obraz

Kazimierz Sichulski
Padół płaczu
, 1912

Grafika pochodzi z wydanej w 1912 roku wspólnie z Władysławem Jarockim teki graficznej lwowskiego czasopisma "Lamus". Natężeniem ekspresji bólu rycina ta dorównuje późnogotyckim wyobrażeniom męki Chrystusa. Cierpienie związane z doczesnym życiem człowieka wyraża przygięta pod krzyżem postać oracza, który pokornie ciągnie swe brzemię.