Poprzedni obraz
Powrót do strony galerii

Władysław Ślewiński
Mój pies
, ok. 1895
Muzeum Maurice'a Denisa, Saint-Germain-en-Laye, Francja

Powyższy obraz znajduje się w muzeum, w którym prezentowane są prace nabistów. W ten sposób Ślewiński wpisuje się w tę grupę artystów, dla której płaskość plam barwnych i linearyzm to cechy wyróżniające.