Powrót do strony galerii
Następny obraz

Kajetan Stefanowicz
Anioły
, 1911-1912
Lwowska Galeria Sztuki

Stefanowicz to artysta właściwie nieznany szerszej publiczności. Tworzył we Lwowie i tam jest większość jego dzieł. Ponadto młodo, bo w wieku 34 lat, zginął w wojnie polsko-bolszewickiej. A jest może najbardziej secesyjnym polskim malarzem. Tak daleko posunął się w dekoracyjności, że czasem jego obrazy zatracają cechy malarstwa przedstawiającego. Postacie, czy to ludzkie, czy, jak tutaj, anielskie, są pretektstem dla stworzenia dekoracyjnej kompozycji, elementem wzorzystej tkaniny obrazu.