Poprzedni obraz
Powrót do strony galerii

Kajetan Stefanowicz
Portret Sabiny Stefanowiczowej - żony artysty

własność prywatna