Poprzedni obraz
Następny obraz

Leon Wyczółkowski
Portret Feliksa Jasieńskiego
, 1911

Feliks Jasieński (pseudonim Manggha), niezwykle barwna postać swojej epoki, był często portretowany. Malowali go m.in. Malczewski, Boznańska, Pankiewicz, Weiss, a Wyczółkowski nawet kilkakrotnie. Jasieński, zafascynowany Japonią, zgromadził potężną kolekcję przedmiotów japońskiego rzemiosła: drzeworytów ukiyo-e, wyrobów z laki, brązów, ceramiki, tkanin, drobnych rzeźb z kości słoniowej oraz militariów. Odegrał znaczącą rolę jako mecenas i promotor sztuki młodopolskiej.