Poprzedni obraz
Następny obraz

Leon Wyczółkowski
Pejzaż tatrzański

Ta sama japońska estetyka widoczna jest w pejzażach. Powyższy wygląda jakby był kopią któregoś z drzeworytów japońskich. Wyczółkowski szczególnie chętnie - jak wielu innych artystów jego epoki - malował Tatry.