Poprzedni obraz
Powrót do strony galerii

Stanisław Wyspiański
Tetyda z fal wynurza się ku synowi
, ok. 1897
Muzeum Narodowe w Warszawie

Stanisław Wyspiański włączył się w nurt reformatorów sztuki książki, zapoczątkowany w Anglii przez Waltera Crane'a, kontynuowany przez Aubreya Beardsleya, Maurice'a Denisa i innych. Opracowywał artystycznie krakowskie czasopismo "Życie" oraz swoje dramaty. Ilustrowaniem Iliady Homera zajął się na prośbę Lucjana Rydla, który podjął się tłumaczenia eposu. To jedna ze scen zilustrowanych w ramach tego przedsięwzięcia. Szczególną secesyjną stylizację uzyskały włosy Tetydy i fale morskie.