Nowy Sącz, Kolejowa 15


Bardzo wiedeński dworzec kolejowy. Po prawej stronie wejścia znajduje się tabliczka informacyjna, która głosi, że został on "wybudowany w latach 1909-1910 wg projektu architektów związanych ze szkołą wiedeńską, w miejsce poprzedniego z 1876 roku. Secesyjny, murowany, wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta, pięciobryłowy, z piętrowymi ryzalitami bocznymi i wysokim ryzalitem środkowym".


© muzeumsecesji.pl 2007
Powiększenie Powiększenie
Powiększenie Powiększenie
Powiększenie Powiększenie


Powrót do strony głównej