Poprzedni przykład
Powrót do strony witraże

Kraków, kościół Franciszkanów