Powrót do strony witraże
Następny przykład

Kraków, Straszewskiego 9

1 2