Powrót do strony witraże
Następny przykład

Kraków, pl. Szczepański 2