Powrót do strony witraże
Następny przykład

Kraków, kościół Franciszkanów