Poprzedni obraz
Następny obraz

Jan Rembowski
Portret matki artysty
, 1909
Muzeum Narodowe w Warszawie

Wiadomo, że ojciec Jana - Aleksy był uczestnikiem powstania styczniowego, a w momencie narodzin syna - dzierżawcą majątku Wawrzyszew pod Warszawą. Tam też Jan Rembowski się urodził. Matka nazywała się Maria Rakowska.