Poprzedni obraz
Następny obraz

Maurycy Lilien
ilustracja do psalmu 42 w Bücher der Bibel
, pocz. edycji Berlin 1908

Psalm 42. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.